top of page
Publicaties 

 

 

Nudging in Finance

Sinds begin 2015 is in het toezicht op de financiële sector een verschuiving zichtbaar van het rationele naar het intuïtieve klantbelang. De Nederlandse toezichthouder AFM lijkt hiermee in de voetsporen te treden van de Engelse toezichthouder (FCA). De Wet op het Financieel toezicht en onderliggende besluiten en regelingen gaan uit van een rationele consument. Ook het dashboard klantbelang centraal van de AFM is hierop (vooralsnog) gebaseerd. De vraag is echter wat de inzichten uit de gedragswetenschap voor de invulling van het Klantbelang Centraal thema betekenen. In Groot-Brittannië  heeft de toezichthouder FCA als invulling van de intuïtie van de klant ‘Nudge’ aan de toolkit toegevoegd. Een Nudge is een duwtje in de gewenste richting. Ik zie vijf betekenissen van Nudge voor de financiele sector.

Behavioral Compliance

Hoe wordt de compliance officer een goed geequipeerde interne gedragstoezichthouder? In dit artikel introduceer ik een model voor de Compliance officer om handvatten te hebben voor de invulling van deze rol.

 

bottom of page